Skip to content

Martin Indra (Indy)

06 – Binární čísla, cyklus while

Lekce

  • Poziční číslicové soustavy: desítková a dvojková (binární)
  • Převod binárního čísla na desítkové
  • Bit a byte
  • Předpony:
    • mocniny 1000: kilo, mega, giga
    • mocniny 1024: kibi, mebi, gibi
  • Cyklus while