Skip to content

Martin Indra (Indy)

08 – Git pokračování

Lekce

 • Registrace na github.com.
 • Opakování základních příkazů git.
 • Příkazy git remote add a git push.
 • Vztah mezi:
  • working tree
  • staging area
  • lokální commit / brank,
  • remote commit / branch

HTTPS Autentikace

Vzdálený (remote) repozitář lze přidat pomocí příkazu git remote add, kterému předáte jméno (například origin) a URL.

Pokud používáte HTTPS URL, tak se vás Git bude ptát na jméno a heslo při každém spuštění příkazu git push. V případě GitHubu je nutné místo hesla použít Personal Access Token.