Skip to content

Martin Indra (Indy)

02 – Datové typy, načítání vstupu

Lekce

 • Datové typy
  • Pravdivostní hodnoty (boolean, True, False)
  • Celá čísla (integer)
  • Čísla s plovoucí desetinnou čárkou (floating point number, float)
  • Text – řetězce (string)
 • Převádění řetězců na čísla: funkce float() a int()
 • Načítání vstupu od uživatele pomocí funkce input()
 • Zaokrouhlování na celá čísla pomocí funkce round()
 • Aritmetické operátory: // (celočíselné dělení), % (zbytek po dělení, modulo), ** (umocnění)
 • Porovnávání: < (menší než), <= (menší nebo rovno), > (větší než), >= (větší nebo rovno), == (je rovno), != (není rovno)
 • Negace not

Příklad na zaokrouhlování

prvni = float(input("Zadej prvni cislo: "))
druhe = float(input("Zadej druhe cislo: "))
print("Zaokrouhleny soucin je: ", round(prvni * druhe))