Skip to content

Martin Indra (Indy)

09 – Git pokračování

Lekce

  • Opakování: Git a terminál
  • Příkazy git branch a git merge