Skip to content

Martin Indra (Indy)

10 – Řetězce

Lekce

 • Opakování řetězce (násobení) a spojování řetězců (sčítání)
 • Escapování speciálních znaků v řetězci: \\ (zpětné lomítko), \" (uvozovky), \n (nový řádek)
 • Kódování znaků, Unicode
 • Délka řetězce pomocí funkce len()
 • Funkce sleep() z modulu time: from time import sleep)
 • Buffering a argument flush funkce print(): print('Ahoj, svete!', flush=True)
 • Víceřádkové řetězce pomocí trojitého uvozování """ a '''
 • Indexování:
  • znak na pozici n od začátku (n ≥ 0) a od konce (n < 0): retezec[n]
  • rozsah / „výřez”: retezec[n:m], retezec[:m], retezec[n:], retezec[:]
  • dálka kroku / vynechávání: retezec[n:m:step]