Skip to content

Martin Indra (Indy)

04 – Modul turtle, cyklus for

Lekce

  • Generování náhodných celých a desetinných čísel
  • Kreslení čáry pomocí modulu turtle
  • Cyklus for, generátor range