Skip to content

Martin Indra (Indy)

03 – Logické výrazy, podmínky

Lekce

  • Datový typ boolean (bool, pravdivostní hodnota)
  • Porovnávání: < (menší než), <= (menší nebo rovno), > (větší než), >= (větší nebo rovno), == (je rovno), != (není rovno)
  • Podmínky: if, elif, else