Skip to content

Martin Indra (Indy)

02 – Datové typy, načítání vstupu

Lekce

  • Chyby v programu (traceback)
  • Datové typy
    • Celá čísla (integer)
    • Čísla s plovoucí desetinnou čárkou (floating point number, float)
    • Text – řetězce (string)
  • Převádění řetězců na čísla: funkce float() a int()
  • Načítání vstupu od uživatele pomocí funkce input()