Skip to content

Martin Indra (Indy)

10 – Řetězce

Lekce

  • Co je to počítač, procesor a paměť
  • Reprezentace jedniček a nul pomocí elektrického signálu
  • Strojový kód, kompilátor a interpretr
  • Řetězce opakování
  • Escapování speciálních znaků v řetězci: \\ (zpětné lomítko), \" (uvozovky), \n (nový řádek)
  • Délka řetězce pomocí funkce len()
  • znak na pozici n: retezec[n]
  • Funkce sleep() z modulu time (from time import sleep)
  • Buffering a argument flush funkce print() (print('Ahoj, svete!', flush=True))